NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN PHỎNG VẤN KHI NỘP HỒ SƠ THI QUỐC TỊCH CANADA

Đối với việc nộp hồ sơ thi quốc tịch Canada những người đủ năng lực hành vi từ 18 đế 54 tuổi cần làm bài kiểm tra tuy nhiên có một số trường hợp sẽ cần phải phỏng vấn với nhân viên bộ Di Trú và Nhập Tịch hoặc được miễn trừ:.

  1. Trường hợp cần được phỏng vấn:
  • Những người từ 18 đến 54 tuổi thi trượt bài thi quốc tịch 2 lần liên tiếp
  • Người trên 55 tuổi được ưu tiên phỏng vấn mà không cần phải làm bài thi quốc tịch
  • Trẻ vị thành niên từ 14 đến 17 tuổi không có Cha Mẹ là Công Dân Canada hoặc Cha/Mẹ đang đăng ký thi quốc tịch Canada thì cần được phỏng vấn.
  1. Trường hợp được Miễn làm bài thi và cả phần phỏng vấn. (Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt)
  • Trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi đi với Cha/Mẹ là người có quốc tịch Canada hoặc cha mẹ đang đăng ký thi quốc tịch.
  • Trẻ em dưới 14 tuổi không có cha.mẹ là người có quốc tịch Canada hoặc cha/mẹ đang đăng ký thi quốc tịch.

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ hotline: 0915 390 770 chuyên viên sẽ cung cấp thông tin cụ thể cho trường hợp của bạn!

Banner phải
.
.
.
.

Đăng ký tư vấn